Tumblelog by Soup.io
 • majak
 • kotozerca
 • inajaa
 • radziuslaw
 • muszemkupe
 • aku
 • highhopes
 • Xavax
 • swiernal
 • Sebeczek
 • kaktu
 • kaesz
 • nakutasasenakrap
 • r00ski
 • bmp
 • Mavors
 • samanthamadison
 • trumienka
 • sufrimiento
 • dullworld
 • tfu
 • chocolatekitten
 • pieszczot
 • omnom
 • niespodziewanka
 • oliola
 • toskafkee
 • thenotebook
 • miollu
 • ImNotOK
 • katvont
 • fridge
 • puddding
 • guyver
 • crimsonghost
 • brinno
 • orangeugarte
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2018

6304 5cf0 500
Reposted fromrichardth richardth vianikotyna nikotyna
you must
want to spend
the rest of your life
with yourself
first
Rupi Kaur, Milk and Honey

(via buzovantonija)
Reposted fromerial erial viaszpaqus szpaqus
9819 d3b7
Reposted fromzie zie viaszpaqus szpaqus
7857 d50e
Reposted from4777727772 4777727772 viasarazation sarazation
7865 7f41 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasarazation sarazation
0110 fafa 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasarazation sarazation
5675 24f3 500
Reposted fromkattrina kattrina viasarazation sarazation
9676 67f3
Reposted fromsmoke11 smoke11 viasarazation sarazation
-Młody przyjacielu, jedna jedyna rzecz dobrze by Ci zrobiła: gdybyś przestał myśleć.
— Eric-Emmanuel Schmitt, Kiedy byłem dziełem sztuki.
Reposted fromzabka zabka viadunkellicht dunkellicht
Pośród wielu jej wad jedna okazała się nie do przeskoczenia: ona ciągle coś czuła, analizowała, co czuje, dlaczego tak czuje, co oznaczają jej uczucia, dlaczego analizuje, co zanalizowała, że czuje, i czy na pewno to czuła, co zanalizowała?
— ignacy karpowicz. -.-
Reposted fromrol rol viadunkellicht dunkellicht
(...) najlepiej jest jednak dążyć do tego, by wybrać właściwego mężczyznę. Takiego, który potrafi cię przejrzeć i wciąż jest zafascynowany. Widzi cię w ostrym świetle, co często jest wspaniałe, ale równie często zawstydzające. Wydaje mi się, że to ma największą wartość - zaufać komuś do końca. Mężczyźnie, który cię słucha, obserwuje z miłością, zawsze jest blisko. A jednocześnie mówi: "Nie wyobrażaj sobie, że będę od ciebie uzależniony". Tak wygląda prawdziwa równość w relacji. Ktoś daje ci miłość i wyrozumiałość, ale nie jest uległy.
— Carey Mulligan w magazynie "Uroda życia", lipiec 2015
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadunkellicht dunkellicht
9454 f073
Reposted frompaki paki viapffft pffft
9225 b479 500
Reposted fromdarthsadic darthsadic
8637 b1a0
Reposted fromkarahippie karahippie viapffft pffft
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaAmericanlover Americanlover
9657 c643 500
C'mon
Reposted fromsober sober
4503 eaa0 500
via Radość.
Reposted fromnutt nutt viakatastrofo katastrofo
0307 47df
Reposted fromkrzysk krzysk viakatastrofo katastrofo
6672 9b84
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viadarthsadic darthsadic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl